Organizovani prevoz iz Istočnog Sarajeva, Sarajeva i Pala ka Jahorini