Na Jahorini otvorena prva Api inhalaciona komora “Macan”