Javne nabavke
Ponedjeljak, 5. Decembar 2022.

Decembar 2022

1.12.2022. Odluka o dodjeli ugovora za JN robe skijaška odjela ua ski školu 5.12.2022. Odluka o ponistenju postupka za JN radova na izgradnji hangara za tabace i […]
Srijeda, 2. Novembar 2022.

Novembar 2022

1.11.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN robe kancelarijski namještaj po mjeri 1.11.2022. Odluka o poništenju postupka-Javna nabavka i izrada kancelarijskog namjestaja i itisona po mjeri […]
Srijeda, 5. Oktobar 2022.

Oktobar 2022

4.10.2022.   Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga servisiranje žičare Leitner 6.10.2022. Odluka o dodjeli ugovora za JN usluga strucni nadzor nad izgradnjom tunela ispod staze […]
Četvrtak, 8. Septembar 2022.

Septembar 2022

7.9.2022. Odluka o dodjeli ugovora za JN robe rezervni dijelovi za sistem VO Tehnoalpin 7.9.2022. Odluka o dodjeli ugovora za JN usluga za izmjenu SMUTU za lokaciju Trnovo […]
Utorak, 2. August 2022.

Avgust 2022

3.9.2022. Odluka o dodjeli ugovora za JN usluga stručni nadzor na izgradnji ski lifta Prača 1.9.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN robe turistički vozić […]
Utorak, 5. Juli 2022.

Jul 2022

1.7.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za JN usluga strucni nadzor nad izgradnjom staze za karting na Jahorini 8.7.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN usluga kasko […]
Ponedjeljak, 6. Juni 2022.

Jun 2022

3.6.2022. Odluka o dodjeli ugovora za JN robe karting vozila 3.6.2022. Odluka o dodjeli ugovora za JN usluga preprojektovanje i izgradnja elemenata za prilagošavanje trase alpin kostera 6.6.2022. Treća […]
Srijeda, 4. Maj 2022.

Maj 2022

4.5.2022. Izmjenjena odluka za JN usluga izrada Elaborata uz zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na životnu sredinu za izgradnju sistema za vještačko osnježavanje ski staza u ski […]
Ponedjeljak, 4. April 2022.

April 2022

1.4.2022. Odluka o ponistenju postupka za JN robe sanitetsko vozilo 1.4.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaća za JN robe aktivna i pasivna IT oprema 4.4.2022. Одлука о првој измјени […]