Trenutno se nalazite na WEB stranici A.D. Olimpijskog centra “Jahorina” Pale.

U skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, ovde predviđamo uslove korišćenja, kao i sve specifične uslove koji se odnose na Vašu upotrebu web stranice www.oc-jahorina.com. Ovi uslovi uključuju zakonska prava i odgovornosti koje se primjenjuju kad god koristite ovu web stranicu.

 

Korišćenje sajta

Ova stranica je slobodna za pristup, za ličnu upotrebu, uz poštovanje uslova i pravila navedenih u nastavku. Vaša upotreba sajta podrazumijeva potpuno prihvatanje uslova korištenja.

Možete koristiti ovu web stranicu kako biste napravili legitimne rezervacije, izvršili kupovinu i preuzeli sadržaje koje nudimo. Ova stranica je namijenjena rezervacijama za odmor i nije dozvoljena upotreba za druge ciljeve, naročito ukoliko je u suprotnosti sa prinudnim propisima, javnim poretkom, dobrim običajima ili moralnim standardima.

Ako se sadašnji uslovi ne poštuju, zadržavamo pravo zabrane ili ograničavanja pristupa svim ili dijelovima sajta u bilo kom trenutku i bez upozorenja, bez ikakve finansijske obaveze ili kompenzacije.

 

Online rezervacija

Prije korištenja online sistema rezervacija na mjestu na lokaciji, molimo Vas provjerite da li ste pročitali uslove prodaje.

 

Zaštita podataka

Od Vas će se tražiti da date lične podatke u sljedećim slučajevima:

–  kada napravite rezervaciju na web stranici;

– kada tražite da budete obaviješteni o našim specijalnim ponudama, ugovorima ili drugim informacijama prilikom prijavljivanja na web stranicu ili biltenu ili prilikom učešća na takmičenju;

– kada učestvujete u anketama ili nas kontaktirate sa nekim pitanjem ili problemom.

A.D. OC “Jahorina” poštuje Vašu privatnost, te se obavezuje na zaštitu Vaših ličnih podataka. Prikupljanje i čuvanje podataka se obavlja u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine.

Vaša odgovornost je da provjerite da li su sve informacije koje ste dali kompletne i tačne. Kako bismo izbjegli potencijalne probleme sa Vašom rezervacijom ili natpisom, odmah nas obavijestite o bilo kakvim promjenama informacija koje ste dobili prilikom rezervacije.

Ove informacije se koriste interno, u administrativne i komercijalne svrhe, kako bi se izvršila Vaša rezervacija. Sve dodatne informacije koje zahtijevamo bez direktnog uticaja na postupanje sa Vašom rezervacijom biće jasno označene kao opcione i nećete morati da dostavite informacije kako bi prešli na sljedeći korak ili stranicu.

 

 

Autorska prava

Sadržaj i prava ove stranice zaštićeni su autorskim pravima i svim drugim pravima koja se odnose na intelektualnu svojinu. Možete pregledati sadržaj na ekranu računara, odštampati informacije ili sačuvati stranice elektronskim putem na disk (ali ne na serveru ili perifernu rezervnu kopiju koja je povezana na mrežu), samo za ličnu, ali ne i za poslovnu upotrebu.

A.D. OC “Jahorina” Pale zadržava sva autorska prava na korišćenje fotografija, tekstova i ostalih objavljenih materijala u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, odnosno u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima BiH.

 

Isključenja i ograničenja od odgovornosti

A.D. OC “Jahorina” Pale posvećuje veliku pažnju kako bi se osigurala tačnost informacija na web stranici, naročito u pogledu specifikacije proizvoda i cijena i redovnog održavanja sajta. Međutim, netačne informacije ili propusti informacija mogu se pojaviti u slučaju grešaka u pisanju ili postavljanja stranice. Ako primijetite greške, molimo Vas da nas obavijestite kako bismo ih mogli u potpunosti ispraviti.

A.D. OC “Jahorina” Pale zadržava pravo izmjene bilo kog elementa web stranice. Prema svojoj politici, A.D. OC “Jahorina” može odlučiti da izmijeni trenutne uslove.

Sve date informacije objavljene na sajtu važe samo za navedene datume. A.D. OC “Jahorina” zadržava pravo da izmijeni određenu ponudu ili sve ponude na internetu bez upozorenja.

 

A.D. OC “Jahorina” ne može garantovati neprekidan pristup web lokaciji ili sadržaju bez grešaka. Usluga se može prekinuti zbog održavanja ili popravke sajta ili zbog tehničkih problema ili opšteg poremećaja korišćenja interneta ili drugih nepredviđenih okolnosti.

Takođe, A.D. OC “Jahorina” nije odgovoran za kašnjenja, teškoće u korišćenju sajta ili nekompatibilnost između trenutne web lokacije i Vašeg pretraživača ili bilo kog drugog programa koji se koristi za pristup sajtu.

A.D. OC “Jahorina” neće, pod bilo kojim okolnostima, biti odgovoran za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu kao rezultat virusa koji se prenosi preko našeg sajta koji potiče od treće strane. Osim toga, A.D. OC “Jahorina” neće biti odgovoran za bilo kakvu tehničku ili materijalnu štetu, niti za bilo koju drugu indirektnu štetu nastalu ili vezanu za korištenje sajta.

 

Newsletter

Ako se pretplatite na bilten na našoj web stranici, mi ćemo Vam poslati e-mail sa informacijama za koje mislimo da će Vas zanimati. Ovaj besplatni bilten je prije svega informativni dokument. Sadrži informacije koje će Vam pomoći da bolje iskoristite našu web stranicu i informišete se o novim događajima, ponudama i promocijama. Ako želite da otkažete pretplatu, to možete uraditi u bilo kom trenutku klikom na odgovarajuću vezu pronađenu na dnu stranice.

 

Takmičenja i igre

A.D. OC “Jahorina” povremeno organizuje takmičenja, besplatne igre i promocije na sajtu. Iste će biti regulisane posebnim pravilima i propisima koji će biti objavljeni kada se organizuju događaji.

Ovi aktuelni uslovi i pravila su regulisani i tumačeni u skladu sa važećim zakonskim propisima na području Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Bilo kakva suspenzija ili promjena prava navedena u trenutnim uslovima je striktno zabranjena.