Odluke društva
Četvrtak, 21. Septembar 2023.

Oglas o prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Sektoru za tehniku i ski staze

21.9.2023. Oglas o prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Sektoru za tehniku i ski staze
Srijeda, 20. Septembar 2023.

Oglas o javnom nadmetanju za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izdavanje u zakup poslovnog objekta “drvena kućica”

20.9.2023. Oglas zakup drvena kućica
Petak, 8. Septembar 2023.

Oglas o prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme

8.9.2023 – Oglas o prijemu radnika u radni odnos na odredjeno vrijeme u Sektoru za IT, marketing i prodaju 8.9.2023 – Oglas o prijemu radnika u […]
Utorak, 5. Septembar 2023.

Oglas za javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za zaklučenje ugovora o promociji na „,web shop-u” Društva i izdavanju u zakup reklamnih površina A.D. OC »Jahorina« Pale

Oglas za javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za zaklučenje ugovora o promociji na „,web shop-u” Društva i izdavanju u zakup reklamnih površina A.D. OC »Jahorina« […]
Ponedjeljak, 19. Juni 2023.

Oglas o prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme u A.D. OC Jahorina Pale – PJ Igrišta – Vlasenica

Oglas o prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme u A.D. OC Jahorina Pale – PJ Igrišta – Vlasenica
Petak, 16. Juni 2023.

Oglas o prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Sektoru za tehniku i ski staze

16.6.2023. Oglas o prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Sektoru za tehniku i ski staze
Srijeda, 7. Juni 2023.

Oglas o prijemu radnika u radni odnos na neoderđeno vrijeme u Sektoru za tehniku i ski staze

7.6. Oglas o prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Sektoru za tehniku i ski staze
Četvrtak, 11. Maj 2023.

Izvještaj Komisije za glasanje na 43. vanrednoj Skupštini akcionara

11.05.2023. Izvještaj Komisije za glasanje 08.05.2023 11.05.2023. Izvještaj Komisije za glasanje 10.05.2023
Četvrtak, 20. April 2023.

Poziv i materijali za 43. vanrednu skupštinu akcionara

1.1. Poziv za 43. vanrednu Skupštinu akcionara 2. Prijedlog Odluke SA o izboru predsjednika 43. vanredne Skupštine 2.1. Odluka NO o izboru predsjednika 43. vanredne Skupštine […]