1. Uvažavanje drugih

Svaki smučar ili border je dužan da postupa tako da ne ugrožava i ne povrijedi drugog.

2. Kontrolisanje brzine i upravljanja

Smučar ili border se mora kretati kontrolisano. On/ona mora prilagoditi svoju brzinu i način smučanja, odnosno bordanja, svojim ličnim mogućnostima i preovladavajućim uslovima na stazi, snježnim i vremenskim uslovima, kao i gustini saobraćaja na stazi.

3. Izbor putanje

Smučar ili border koji dolazi odpozadi, mora izabrati svoju putanju tako da ne ugrozi druge smučare ili bordere ispred sebe.

4. Prestizanje

Smučar ili border može prestići ili zaobići drugog smučara ili bordera preko ili ispod, s lijeve ili desne strane samo ukoliko će pritom ostaviti drugom smučaru ili borderu dovoljno prostora da učini bilo kakav namjerni ili nenamjerni pokret.

5. Presijecanje staze, polaženje i kretanje uz strminu

Smučar ili border koji siječe stazu mora prvo provjeriti promet na stazi te se uvjeriti da može nesmetano preći na drugi kraj staze tako da ne ugrožava druge učesnike.

6. Zaustavljanje na stazi

Osim ukoliko je to apsolutno neophodno, smučar ili border se mora suzdržati od zaustavljanja na onim predjelima gdje je staza uska ili gdje je preglednost ograničena. Ukoliko smučar ili border padne na takvom mjestu, mora se skloniti u stranu što je prije moguće.

7. Penjanje ili silaženje pješke

Smučar ili border koji se kreće pješke mora to činiti uz samu ivicu staze.

8. Poštovanje znakova i upozorenja

Smučar ili border mora poštovati sve znakove obavještenja i upozorenja na stazi.

9. Pomoć na stazi

U slučaju nesreće, svi smučari i borderi su obavezni da pomognu unesrećenima.

10. Identifikacija

Svaki smučar ili border koji je svjedok ili učesnik nesrećnog slučaja, bez obzira da li ga je sam izazvao ili ne, dužan je po zahtjevu odgovorne osobe na skijalištu, pokazati svoje dokumente.