Olimpijski centar „Jahorina“ je sa skijalištima Crne Gore potpisao sporazum  o sezonskim ski-kartama kako bi skijašima omogućili da po povoljnim uslovima skijaju u skijaškim centrima u Crnoj Gori i Jahorini.  Ovim sporazumom, svi vlasnici sezonskog ski passa za skijaške centre Crne Gore (Kolašin, Durmitor, Vučje), moći će da tri dana besplatno skijaju u Olimpijskom centru “Jahorina”. Takođe, vlasnici sezonskih ski karata kupljenih u OC Jahorina, stiču pravo na korištenje tri dana uzastopnog besplatnog skijanja  u Skijalištima Crne Gore.

“Skijališta Crne Gore” je kompanija osnovana za upravljanje skijalištima: Kolašin 1600, koje je već izgrađeno, ski centrima Cmiljača, Žarski čija je izgradnja u toku, a zatim i ski centrima koji će se tek graditi: Torine, Jelovica, planinskim centrom Komovi i Eko-avanturističkim parkom Komovi. Generalni koncept razvoja Skijališta Crne Gore ogleda se u valorizaciji postojećih aktivnih ski centara i izgradnji novih ski centara na području Bjelasice i Komova.