UREDNIŠTVO:

Služba za marketing
Tel. +387 (0) 57 270-003
Fax. +387 (0) 57 270-003
E-mail: marketing@oc-jahorina.com

IZRADA WEB STRANICE I HOSTING

NF-tel d.o.o.
Srpskih ratnika bb
71420 Pale Republika Srpska
Tel. +387 57 200 777
Fax.+387 57 222 777
E-mail: office@nf-tel.com
Web: www.nf-tel.com