Izvještaj Komisije za glasanje na 43. vanrednoj Skupštini akcionara