Javni konkurs za prijem pripravnika sa VSS na određeno vrijeme