Nakon 130 dana rada završena zimska sezona na Jahorini