Odluka o raspisivanju međunarodnog nagradnog konkursa za idejno rješenje za ekološke kontejnere i kante za smeće