Poziv i materijali za 43. vanrednu skupštinu akcionara