Preuzimanje ski karata iz akcije „Budi dijete Jahorine“