MEĐUNARODNO PRIZNANJE OC JAHORINA ZA AKCIJU HILJADU SKIJA ZA NAŠU DECU