Realizovan sastanak sa predsjednikom Vlade Republike Srpske