Poziv i materijali za 41. redovnu Skupštinu akcionara